Áp dụng quy định nào khi xử lý vi phạm trật tự xây dựng?

Hỏi: Nghị định 121/2013/NĐ-CP còn hiệu lực ở thời điểm vi phạm trật tự xây dựng và lập biên bản. Thế nhưng, khi chưa có quyết định xử lý thì Nghị định này lại hết hiệu lực trong khi Nghị định 139/2017/NĐ-CP đã có hiệu lực. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này sẽ áp dụng theo nghị định nào?

Xin cảm ơn!

Đào Văn Yên (Hà Nội)

xd 728d
Vi phạm trật tự xây dựng sẽ được xử lý theo quy định có hiệu lực tại thời điểm xảy ra vi phạm. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 156, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể như sau:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng tại thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà vãn bản đó đang có hiệu lực…

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không có quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp hành vi vi phạm xảy ra tại thời điểm Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có hiệu lực thì người có thẩm quyền xử phạt áp dụng quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Nếu Nghị định số 139/2017/NĐ-CP không quy định hoặc quy định mức phạt tiền thấp hơn so với Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì sẽ áp dụng quy định Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *