Author Archives: mp3.edu.vn

“Chuyện ấy” lúc nào thì hấp dẫn?

Thời điểm cũng là một nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng của “cuộc yêu”. Giờ nào trong ngày? 11h đêm thứ 7 hàng tuần chính là thời điểm “vàng” để làm “chuyện ấy” bởi đây chính là lúc phụ nữ cảm thấy ham muốn nhất trong ngày và thèm cảm giác được […]