Thúc đẩy thị trường

Động lực chính để giảm yếu tố clinker trong các sản phẩm xi măng là giảm mức phát thải CO2 và giảm mức tiêu thụ năng lượng khi sản xuất clinker xi măng trong lò quay (thông thường 1 tấn xi măng Portland thải ra 800kg CO2). Đồng thời, giảm thiểu tác động môi trường của các sản phẩm phụ công nghiệp như tro bay, silica bọt và xỉ.

Các chiến lược được triển khai để thực hiện những mục tiêu này đó là thay thế một phần của clinker xi măng bằng các sản phẩm phụ công nghiệp mà không gây ra những bất lợi ảnh hưởng đến hiệu suất của xi măng.

xi măng
Các công ty đã đưa ra biện pháp giảm yếu tố clinker để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Một thế hệ xi măng bền vững mới và công nghệ giảm thiểu CO2

Các nhà khoa học đã phát triển sản phẩm xi măng bền vững (xi măng Solidia), phản ứng với khí CO2 để tạo thành bê tông bền vững. Đây là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ không sử dụng thủy lực với mức năng lượng tiêu thụ thấp hơn và lượng khí thải hóa học cũng thấp hơn. Công nghệ sản xuất xi măng Solidia được cấp bằng sáng chế về khả năng thải ra lượng CO2 thấp hơn trong quá trình sản xuất.

Đây là loại xi măng có thể được sản xuất tại các lò xi măng hiện có bằng cách sử dụng nguyên liệu tương tự như sản xuất xi măng Portland thông thường nhưng với một tỷ lệ khác, sử dụng ít đá vôi và nhiệt độ thấp hơn. Các yếu tố này giúp giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất từ 816kg/tấn clinker trong xi măng Portland xuống còn 570kg/tấn clinker trong xi măng Solidia. Điểm khác biệt này tương đương với việc giảm 30% yếu tố clinker trong sản xuất xi măng bền vững.

LEAVE A REPLY