Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình và chỉ số giá xây dựng.

vat lieu xay dung 810a
Giá vật liệu xây dựng trong những tháng gần đây gia tăng liên tục. Ảnh minh họa

Theo đó, công văn nêu rõ, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xác định, công bố giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng tại địa phương, bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng.

Trước thực trạng giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng gia tăng liên tục, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư xây dựng, dự án, nhiều địa phương đã tổ chức xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng bám sát diễn biến của thị trường và công bố kịp thời, theo định kỳ hàng tháng.

Thế nhưng, một số địa phương xác định giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quý, công bố chậm, chưa bám sát diễn biến thị trường hoặc chưa sát với giá thị trường, còn thiếu một số vật liệu xây dựng chủ yếu.

Bộ Xây dựng cho rằng, tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của các chủ thể liên quan, ảnh hưởng tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã nêu tại Văn bản số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá.

Rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào Danh mục để công bố. Với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều, tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng, hàng tháng, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Lam Giang

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2022/03/29/bo-xay-dung-yeu-cau-cac-dia-phuong-kip-thoi-cong-bo-gia-vat-lieu-xay-dung

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *