Cao su tái chế
Các nhà khoa học đã phát triển việc sử dụng cao su tái chế từ
lốp xe phế liệu cho các công trình dân dụng

Những phương pháp xử lý lốp xe phế thải trước đây như đốt hoặc chôn lấp gây ô nhiễm không khí và có thể gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Với phương pháp mới này, lốp xe phế liệu được sử dụng trong sản xuất bê tông, đây là một kỹ thuật hiệu quả khi áp dụng cho lượng vật liệu lớn. Việc tái chế lốp xe phế liệu thúc đẩy sự phát các tòa nhà sinh thái thân thiện và khuyến khích các khái niệm về sản xuất bền vững đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Bên cạnh đó, mật độ cao su tổng hợp thấp so với thông thường có thể đóng góp đáng kể vào sự phát triển của bê tông trọng lượng nhẹ và giúp tiết kiệm vật liệu. Các lợi thế trên có thể khuyến khích việc tái chế cao su tổng hợp để phát triển Bê tông Cao su tự củng cố (SCRC). Sự phát triển của SCRC kết hợp với các hiệu ứng có lợi đối với cao su tổng hợp và những tính chất mong muốn của bê tông tự củng cố.

Được biết, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Memorial, Newfoundland đã thực nghiệm nghiên cứu tác dụng của cao su tổng hợp, nhất là CR như một sự thay thế một phần của cốt liệu mịn trên cấu trúc của dầm bê tông cốt thép. Cụ thể, thực nghiệm bao gồm các đánh giá về tác động của CR tới khả năng chịu uốn, nứt, đáp ứng tải trọng lệch, độ dẻo, độ cứng của dầm, biến dạng bê tông. Hỗn hợp dầm bê tông được phát triển với tỷ lệ phần trăm CR thay đổi (0% – 50%), có sử dụng chất kết dính khác nhau và bổ sung các metakaolin.

Theo các kết quả thu được từ cuộc điều tra, tương tự như tỷ lệ phần trăm của CR tăng từ 0% – 50%, độ cứng của dầm và độ cứng của bê tông thông thường giảm. Nhưng khi tăng 20%, CR có thể cải thiện độ dẻo, độ bền và có tác động đáng kể tới tải trọng uốn. Khi tăng thêm CR (20% – 50%), thì bê tông biến dạng cao và hấp thụ nhiều năng lượng hơn, nên dẫn đến việc giảm độ dẻo và độ bền của dầm được thử nghiệm.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Memorial, Newfoundland tin rằng, những kết quả từ cuộc điều tra này sẽ góp phần vào việc tăng cường hiệu suất SCRC, đồng thời sẽ rất hữu ích trong việc phát triển SCRC với hứa hẹn tiềm năng ứng dụng cho các cơ cấu.

LEAVE A REPLY