Có được hủy bỏ hợp đồng mua bán đất đã công chứng hay không?

Hỏi: Tôi và nhà hàng xóm đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng này đã được công chứng. Do chưa đủ tiền nên họ xin trả chậm trong 1 tháng. Mặt khác, chúng tôi đã thống nhất sang tên sổ đỏ khi trả đủ tiền.

Tuy vậy, thời gian gần đây nhà hàng xóm làm ăn thua lỗ, không đủ tiền trả nợ nên xin bỏ hợp đồng chuyển nhượng và sẽ bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình tôi. Vậy xin hỏi, làm thế nào để xóa bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng?

Trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Công chứng năm 2014, khái niệm công chứng được định nghĩa như sau: “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng”.

cc 5181
Các bên có thể hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng.

Theo quy định hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là loại hợp đồng phải thực hiện chứng thực, công chứng. Điều 51, Luật Công chứng năm 2014 có quy định, các bên có thể hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng theo đúng luật định. Cụ thể như sau:

“1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này”.

Theo Tài nguyên & Môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *