Được hợp thửa 2 thửa đất liền kề chung chủ sở hữu, cùng mục đích sử dụng?

Hỏi: Tôi có hai mảnh đất (52m2 và 53m2) ở Hà Nội đều đã được cấp sổ đỏ. Nay tôi dự định tách 18m2 từ mảnh đất 52m2 và nhập vào lô 53m2 để được 71m2 đủ điều kiện tách thành hai sổ đỏ sau này.

Vậy xin luật sư cho biết, liệu tôi có được tách thửa như trên hay không? Nếu được thì thủ tục, hồ sơ cụ thể ra sao?

Chân thành cảm ơn!

(ntphuongptit@…)

thuadat a098
Được hợp thửa hai thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng và chung chủ sở hữu hay không? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Thông tin mà bạn cung cấp không nêu rõ hai mảnh đất mà bạn có thuộc loại đất gì, tọa lạc ở khu vực nào của TP. Hà Nội. Do đó, chúng tôi chỉ có thể tư vấn một cách chung nhất về việc tách thửa và hợp thửa. 

Việc bạn có được quyền tách thửa đất hay không phụ thuộc vào mục đích tách thửa, hợp thửa, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Theo quy định hiện hành, chỉ những thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất mới được hợp thửa.

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính được Bộ Tài nguyên – Môi trường ban hành ngày 19/5/2014. Tiết a, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 8, Thông tư này nêu rõ, thửa đất được xác định theo phạm vi sử dụng, quản lý của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Như vậy, nếu 2 thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng của một người sử dụng đất sẽ được hợp thành một thửa khi có yêu cầu về sử dụng, quản lý.

Điều 75, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; hướng dẫn cụ thể theo Khoản 11, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định cụ thể về thủ tục, trình tự hợp thửa đất. Theo đó, hồ sơ tách thửa đất gồm: Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp và đơn đề nghị tách thửa/hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.

Theo Khoản 2, Điều 75, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc sau đây khi tiếp nhận hồ sơ của bạn:

1. Đo đạc địa chính;

2. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới hợp thửa;

3. Tiến hành cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *