Hàng xóm làm nứt tường nhà, tôi nên đòi bồi thường bao nhiêu?

Hỏi: Gia đình hàng xóm đào móng khiến một phần sân trước và tường nhà tôi bị lún, nứt. Vậy tôi nên yêu cầu họ bồi thường bao nhiêu là hợp lý?

Trần Anh Khoa

Trả lời:

Luật sư Phạm Thanh Bình, Công ty Luật Bảo Ngọc (Hà Nội) trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra tại Điều 605 Bộ luật Dân sự 2015: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường”.

nut tuong e594
Mức bồi thường được xác định dựa trên tình trạng sụt lún của ngôi nhà, công trình.

Mặt khác, theo quy định về nguyên tắc bồi thường tại Khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015: “Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, nếu bạn có đủ bằng chứng để chứng minh việc xây dựng nhà của bên kia gây thiệt hại đến tường và sân nhà bạn thì bạn có quyền yêu cầu nhà hàng xóm bồi thường theo thiệt hại thực tế (về chi phí sửa chữa, khắc phục hậu quả).

Nếu các bên không thể tự thỏa thuận được, bạn có thể làm đơn khởi kiện vụ án dân sự, gửi lên Tòa án cấp huyện nơi cư trú để yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại. Tòa án sẽ xác định mức bồi thường dựa trên tình trạng sụt lún của ngôi nhà, công trình.

Theo VnExpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *