Huyện được ủy quyền cho UBND xã cấp phép xây dựng?

Hỏi: Theo tôi được biết thì Khoản 3, Điều 103, Luật Xây dựng quy định UBND cấp huyện được phép cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã… thuộc địa bàn mình quản lý.

Tuy nhiên, tại địa phương tôi chỉ có duy nhất một cán bộ tham mưu công tác cấp phép xây dựng cho UBND cấp huyện trong khi số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép có thể tới 800-1.000 hồ sơ/năm. Ngoài ra, do địa phương đang thực hiện tinh giản biên chế nên người này cũng phải đảm nhiệm thêm các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Vậy xin hỏi, có thể căn cứ theo Điều 14 và Khoản 6, Điều 28, Luật Tổ chức chính quyền địa phương để UBND cấp huyện ủy quyền việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho UBND các cấp phường, xã được không?

Trân trọng cảm ơn!

Phan Thị Hoài Thương (Quảng Nam)

gp 03d4
Theo quy định hiện hành, UBND cấp xã, phường không có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 103, Luật Xây dựng năm 2014, UBND cấp xã không phải là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

Thế nên, UBND cấp huyện cũng không được phép ủy quyền cho UBND các cấp phường, xã được phép cấp giấy phép xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *