Nội soi dạ dày, đại tràng có nên gây mê?

Nên nội soi dạ...