Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Đây là những kiểu phòng khách được truyền cảm hứng từ vùng đất của những vị hoàng đế quyền uy và con vật linh thiêng – rồng. Pinchen Design, một kiểu thiết kế của Trung Quốc thể hiện sự thoải mái và sang trọng với bố cục, màu sắc được hiện thực hóa nhằm tôn tạo sự thanh cao và vẻ đep tiềm ẩn của phương Đông.

Pinchen04 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen05 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen06 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen07 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen08 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen09 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen10 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen11 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen12 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen13 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen01 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen02 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Pinchen03 Phòng khách sang trọng, huyền bí phương Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *