Quy định về mức nộp thuế đất phi nông nghiệp

Hỏi: Tôi có ba thửa đất phi nông nghiệp gồm hai thửa ở quận Thủ Đức và một thửa ở quận 12 (Tp.HCM). Tuy nhiên, tôi không biết mình sẽ nộp thuế đất ở quận nào, mức nộp cụ thể ra sao? Rất mong được luật sư giải đáp.

Xin cảm ơn!

Mai Thị Phương Thảo (đường Ngô Quyền, P.8, Q.10, Tp.HCM)

thue 05a8
Quy định về mức nộp thuế đất phi nông nghiệp? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Khoản 3, Điều 7, Nghị định 53 của Chính phủ, ban hành ngày 1/7/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nêu rõ, đối với trường hợp người nộp thuế sở hữu nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, việc kê khai, đăng ký, tính, nộp thuế theo từng thửa đất tại cơ quan thuế cấp huyện.

Người nộp thuế được chọn hạn mức đất ở tại một nơi có thửa đất để xác định số thuế phải nộp trong trường hợp không có thửa đất nào vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất. Trong khi đó, phần diện tích đất ở ngoài hạn mức sẽ xác định bằng tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng trừ đi hạn mức đất ở nơi người nộp thuế đã chọn.

Người nộp thuế chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp nếu có một thửa đất ở vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất. Trong trường hợp này, phần đất ở ngoài hạn mức sẽ xác định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã chọn hạn mức cộng thêm phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác.

Người nộp thuế chỉ được chọn hạn mức đất ở tại một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp nếu có từ hai thửa đất ở trở lên vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất. Lúc này, phần đất ở ngoài hạn mức sẽ xác định bằng diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã chọn hạn mức cộng với diện tích của tất cả các thửa đất ở khác.

Đối với đất ở, giá tính thuế đất ở bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1 mét vuông đất. UBND cấp tỉnh quy định giá của 1 mét vuông đất và ổn định theo chu kỳ 5 năm tính từ ngày Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chính thức có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2012). Diện tích trong hạn mức có thuế suất 0,03%, diện tích vượt không quá ba lần hạn mức có thuế suất 0,07% và phần diện tích vượt trên ba lần hạn mức là 0,15%.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *