Thân nhân người có công với cách mạng có được ưu đãi khi mua đất không?

Hỏi: Chồng tôi là liệt sĩ. Hiện tôi và con trai đang sinh sống trên mảnh đất nhà chồng có sổ đỏ, bố chồng tôi là chủ hộ. Cách đây 1 năm, tôi đã làm đơn gửi lên UBND xã để xin cấp đất chế độ chính sách và được trừ ra một suất không bán đấu giá. Các hồ sơ, giấy tờ cần thiết đã được tôi nộp đầy đủ nhưng mãi không được giải quyết.

Hiện tại đã được 1 năm nhưng UBND xã trả lời là tôi không được cấp đất theo diện ưu tiên mà phải mua đấu giá vì tôi đang ở chung với gia đình chồng, phải tách hộ mới có cơ sở để xét giao đất; đồng thời ở địa phương còn có nhiều đối tượng chính sách chưa có đất ở, nếu xét cho tôi thì sẽ nảy sinh nhiều hộ khác.

Xin hỏi, việc chính quyền kéo dài thời gian xét giao đất theo đơn đề nghị của tôi đã vi phạm điều luật nào? Lý do không xét giao đất cho tôi mà chính quyền địa phương đưa ra có đi ngược lại với Quyết định 118, 117 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công và thân nhân liệt sĩ không? Trong trường hợp này tôi cần làm gì? Mong luật sư tư vấn, giải đáp giúp tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Tinhan0205@…

co cong voi cach man 2dcd
Thân nhân người có công với cách mạng được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ Tiền sử dụng đất.

Trả lời: Với câu hỏi của bạn, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An tư vấn và trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11, đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng bao gồm:

2. Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm Tiền sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/3/2014 của Chính phủ về thu Tiền sử dụng đất:

 – Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm Tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

– Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm Tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số Tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

– Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm Tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn Tiền sử dụng đất.

Theo Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ, thì thân nhân của liệt sĩ được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ Tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg:

“c) Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ Tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở.

Trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ Tiền sử dụng đất theo các mức cụ thể như sau:

– Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ Tiền sử dụng đất.

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được hỗ trợ 90% Tiền sử dụng đất.

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60% được hỗ trợ 80% Tiền sử dụng đất.

– Thân nhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hỗ trợ 70% Tiền sử dụng đất.

– Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được hỗ trợ 65% Tiền sử dụng đất.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số Tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp”.

Như vậy, theo những thông tin mà bạn cung cấp và căn cứ vào những quy định trên, nếu bạn đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ 70% Tiền sử dụng đất trong trường hợp mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở thì được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ Tiền sử dụng đất.

Lưu ý, việc hỗ trợ chỉ áp dụng trong trường hợp giao đất làm nhà ở. Hơn nữa, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước;

– Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

– Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *