Thực hiện thủ tục thừa kế căn hộ tập thể thế nào cho đúng?

Hỏi: Cha tôi vốn là lão thành Cách mạng nên được thuê một căn hộ tập thể từ năm 1985. Tuy nhiên, đến năm 2000, Đảng và Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cán bộ lão thành nên bố tôi được sở hữu căn nhà tập thể này.

Khi mẹ tôi qua đời (năm 1986), cha tôi đã tặng căn nhà tập thể đó cho vợ chồng tôi. Ông cũng đã đến Văn phòng công chứng để làm Thủ tục cho tặng và làm Hợp đồng công chứng cho tặng.

Tôi đã mang Hợp đồng công chứng cùng các giấy tờ liên quan đến cơ quan quản lý nhà đất nơi có căn hộ để làm thủ tục chứng nhận việc chuyển quyền sở hữu căn hộ. Xin hỏi, tôi làm Thủ tục cho tặng như vậy đã đúng quy định của pháp luật chưa?

Xin cảm ơn.

vuhuyphong.cnp@…

thua ke nha 933a
Thực hiện Thủ tục cho tặng như nào cho đúng?

Với thông tin mà bạn cung cấp, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời như sau:

Căn nhà mà cha bạn được cấp trong thời kỳ hôn nhân với mẹ bạn. Sau khi mẹ bạn mất (1986), cha bạn tặng lại cho bạn và đã đến Văn phòng công chứng làm Thủ tục cho tặng, làm Hợp đồng công chứng cho tặng. 

Khi qua đời, nếu mẹ bạn không để lại di chúc thì tài sản thừa kế sẽ được chia theo quy định của pháp luật, 1/2 căn nhà sẽ là di sản thừa kế mẹ bạn để lại. Theo quy định tại Điều 651, Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế theo pháp luật:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Như vậy, những người trong hàng thừa kế cần tiến hành khai nhận thừa kế và làm biên bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế. Trong trường hợp những người thuộc hàng thừa kế từ chối quyền thừa kế thì cha bạn mới được phép cho tặng quyền sở hữu căn nhà. Việc làm hợp đồng cho tặng khi chưa khai nhận quyền thừa kế có thể phát sinh tranh chấp do 1/2 căn nhà vẫn là di sản thừa kế của mẹ bạn.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *