Thuê đất trong khu công nghiệp cần lưu ý những gì?

Hỏi: Tôi đang có dự định thuê đất trong khu công nghiệp tại địa phương để mở xưởng sản xuất. Xin hỏi, tôi có được thuê không và thủ tục gồm những gì?

dat trong khu cong n 6065
Có 4 nguyên tắc cần nắm rõ khi thuê đất trong khu công nghiệp

Trả lời:

Việc sử dụng đất trong khu công nghiệp được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn. Để đảm bảo thuê đất trong khu công nghiệp tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An tư vấn như sau:

1. Nguyên tắc sử dụng đất khi xây dựng khu công nghiệp:

Phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Khi quy hoạch thành lập khu công nghiệp đồng thời lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở nằm ngoài khu công nghiệp phục vụ đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

2. Đối tượng được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp:

Tổ chức kinh tế;

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Người được Nhà nước cho thuê đất hàng năm có quyền cho thuê lại đất, thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *