Thương binh có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Hỏi: UBND xã cấp cho bố tôi 100m2 đất vào năm 1993, trên đó có xây một căn nhà tình nghĩa nhưng không có giấy tờ bàn giao. Bố tôi sau đó mua thêm 100m2 đất nữa song làm mất giấy tờ. Tổng diện tích khu đất bố tôi đang ở là 200m2. Bố tôi là thương binh hạng 1/4.

Vừa qua, bố tôi xin đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nhưng do làm mất giấy tờ chứng minh nên Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện yêu cầu đóng phí 3.000.000 đồng/m2. Cơ quan này giải thích, bố tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng một mảnh ở đất khác do ông cha để lại vào năm 2016 nên ông sẽ không được miễn giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho mảnh đất này. Vậy xin hỏi, điều này có đúng hay không?

Xin cảm ơn!

Ông Phùng Văn Kiên (Hải Dương)

mh 7e0b
Cơ quan thuế xác định mức nộp tiền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Ông Kiên chưa cung cấp thông tin về ngày, tháng, năm 1993 được giao 100m2 đất để xây nhà tình nghĩa. Vậy nhưng, theo quy định tại Điều 101, Luật Đất đai năm 2013, trường hợp UBND xã nơi có đất xác nhận khu đất được nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với nơi đã có quy hoạch), chủ sở hữu vẫn được cấp Giấy chứng nhận.

Mặt khác, Điều 110, Luật Đất đai năm 2013 quy định về tiền sử dụng đất, số tiền này sẽ do cơ quan thuế xác định (miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất) khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Ông Kiên cũng chưa nêu đầy đủ về loại đất trước khi nhận chuyển nhượng là loại đất gì (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất ở); chưa rõ nguồn gốc đất trước khi nhận chuyển nhượng: Người chuyển nhượng sử dụng đất hợp pháp hay không hợp pháp… (nếu không hợp pháp thì thời điểm sử dụng đất của người chuyển nhượng đất đó là thời điểm nào…).

Trong khi đó, theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành, người sử dụng đất phải cung cấp đầy đủ mới xác định được diện tích đất này có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hay không và có phải nộp tiền sử dụng đất không? Nếu phải nộp thì cơ quan thuế sẽ xác định mức nộp khi thực hiện thủ tục về đất đai theo luật định.

Do đó, để thuận tiện cho việc xem xét, hướng dẫn và giải quyết trường hợp của bố ông Kiên, ông Kiên nên đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đất đai của UBND cấp huyện nơi mảnh đất tọa lạc đề nghị để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *