LATEST ARTICLES

Chống nóng, chuyện không bao giờ cũ

Nhiệt độ được coi là nóng tức là nhiệt độ cao đến...

Những loại vật liệu cách nhiệt tối ưu

Tấm cách nhiệt Một trong những lựa chọn phổ biến đó là tấm...

Biện pháp giảm yếu tố clinker trong sản xuất xi măng

Thúc đẩy thị trường Động lực chính để giảm yếu tố clinker trong...

Những nguyên tắc chọn vật liệu xây dựng phù hợp với công trình

Vì vậy, để đảm bảo vật liệu xây dựng tốt và phù...

Khu nhà phố tiết kiệm năng lượng và sáng tạo

Khu nhà phố “Roxbury E+” nhìn từ bên ngoài “Nhà phố năng lượng...